PRIVACY VERKLARING

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Indien jij je gegevens verstrekt doordat je gebruik maakt van een van onze diensten verwerken wij jouw gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn:

Voor en achternaam
E-mail adres
Adres gegevens
Telefoonnummer

Overige persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt zowel via correspondentie als telefonische worden verwerkt.

DOEL VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Laura Goeree verwerkt uw gegevens indien er sprake is van:

In verband met een afgenomen dienst u te kunnen benaderen

U te informeren over nieuwe diensten en producten

Afhandelen van betaling

Verzenden van nieuwsbrief en/of e-book of ander promotie materiaal

Gegevens die wettelijk verplicht zijn voor de wet- en regelgeving

BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Laura Goeree is verplicht persoonlijke gegevens te bewaren voor een termijn van 7 jaar. Indien u inzage wil in de bewaarde persoonlijke gegevens zullen we u ten alle tijde inzicht geven. Mensen die toestemming geven voor het ontvangen van nieuwsbrief, e-book of ander promotie materiaal zullen bewaard worden zolang zij hiervoor zelf geen andere actie op ondernemen of de toestemming opheffen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen of delen met derden
. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemmingen voor je gegevenswerking in te trekken of bezwaar te maken. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar laura@lauragoeree.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Joyful Kids wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN TECHNIEKEN

Laura Goeree maakt gebruik van diverse programma’s om te kunnen analyseren welke gebruikers onze website bezoeken of gepubliceerde materialen te lezen.

BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Laura Goeree neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met laura@lauragoeree.nl t.a.v. Laura Goeree

CONTACTGEGEVENS

Laura Goeree

Keulemangaarde 6

3824 ZR Amersfoort

www.lauragoeree.nl

laura@lauragoeree.nl

KVK: 57593116 
BTW: NL001288552B37

Winkelwagen